7. Určování celkového přenosu z přenosů dílčích

7.1. Sériové řazení členů

X2(p) = F1(p) X1 (p) X3 (p) = F2(p) X2 (p) X3 (p) = F2(p) F1(p) X1 (p)

7.2. Paralelní řazení členů

X2 (p) = F1(p) X1 (p) X3 (p) = F2(p) X1 (p) X4 (p) = X2(p) + X3 (p)

X4 (p) = X1(p) [ F1(p) + F2(p) ]

  

7.3. Zapojení se zpětnou vazbou

a) záporná zpětná vazba

F (p) = přenos rozpojeného obvodu (při rozpojené zpětné vazbě)

X (p) = X1 (p) - X2(p) Ţ X1 (p) = X (p) + X2(p) X2(p) = F (p) X (p)

Ţ  

b) kladná zpětná vazba

7.4. Antiparalelní zapojení

a) záporná zpětná vazba

Celkový přenos se vypočítá obdobně jako v zapojení se zpětnou vazbou bez korekčního členu.

Platí:

b) kladná zpětná vazba

Platí:

Přenos F1(p) F2(p) je vlastně přenos obvodu, který vznikne rozpojením zpětné vazby (přenos otevřeného obvodu). V čitateli je přenos F1(p) , tzv. přenos přímé cesty.

7.5. Složité obvody

Platí pravidlo pro stanovení celkového přenosu složitého obvodu: Do čitatele se uvede přenos přímé cesty a do jmenovatele nejdříve jednička a potom se přičtou (pro kladnou vazbu odečtou) přenosy všech uzavřených zpětnovazebních cest. Pak pro uvedený obvod podle výše zmíněného pravidla je výsledný přenos:

7.6. Přenos poruchy

FS(p) = přenos soustavy

FR(p) = přenos regulátoru

Přenos poruchy určuje jakým způsobem poruchový signál v(t) ovlivňuje regulovanou veličinu y(t):

    (uvažuje se jen změna poruchové veličiny)

7.7. Přenos řízení

Blokové schéma regulačního obvodu použité pro přenos poruchy lze překreslit za předpokladu neměnící se poruchové veličiny v(t) na následující transformovaný tvar:

Přenos řízení určuje jakým způsobem řídící signál w(t) ovlivňuje regulovanou veličinu y(t):

  (uvažuje se jen změna řídící veličiny)

Průběh regulované veličiny při současném působení poruchového i řídícího signálu je dán součtem průběhu regulované veličiny y, vyvolaných každým signálem odděleně.

7.8. Přenos regulační odchylky v závislosti na poruchové veličině

   (uvažuje se jen změna poruchové veličiny)

7.9. Přenos regulační odchylky v závislosti na řídící veličině

   (uvažuje se jen změna řídící veličiny)